Default_user

Khalid bakir

Cairo / Central Maadi

I'm just a simple man, trying to make my way in the universe. I pray I love I hate I adore I think I play I study I read I walk I like I talk I draw I travel I need I lose I gain I remember I forget I swim I ask I find I meet I work I give I visit I ta

Throbber